1. حساب جاری شرکاء چیست؟

حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.

2️⃣ موارد استفاده از حساب جاری شرکاء

حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.

این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد.

چند نمونه از اسناد حسابداری:

هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای مرادی به حساب بانک ملی شرکت)

بانک ریالی / بانک ملی *

جاری شرکاء / آقای مرادی *

هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای مرادی از حساب بانک ملی شرکت)

جاری شرکاء / آقای مرادی *

بانک ریالی / بانک ملی *

3️⃣ ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء

از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد.

هزینه ها *

جاری شرکاء *

خرید *

جاری شرکاء *

جاری شرکاء *

حسابهای دریافتی *

حساب پرداختی *

جاری شرکاء *

تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396 | 02:18 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ثبت حسابداری صندوق
:diamonds: از آنجا که حساب صندوق جزء دارایی هاست افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود .
افزایش در سمت راست معادله اساسی حسابداری( دارایی ها) بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.افزایش در سمت چپ معادله اساسی حسابداری( بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود.

:o: برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

:mega: مثال 1 : موسسه آریا در تاریخ 1388/2/1 مبلغ 480.000 ریال به صورت قرض از موسسه توانا دریافت کرد .ثبت این رویداد در دفتر روزنامه موسسه آریا و موسسه توانا به صورت زیر است:
تاریخ شرح بدهکار بستانکار
88/2/1 صندوق 480.000
حسابهای پرداختنی
بابت دریافت قرض از موسسه توانا 480.000

همانطور که ملاحظه می شود با توجه به اینکه موسسه آریا وجه نقد دریافت کرده است حساب صندوق در موسسه آریا افزایش یافته است؛ لذا بدهکار شده است.همچنین با توجه به اینکه موسسه توانا وجه نقد پرداخت کرده حساب صندوق در موسسه توانا کاهش یافته لذا بستانکار شده است.

:o: کنترل مانده واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه

با توجه به اینکه ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا کسر دریافت منجر گردد؛ لازم است به طور مرتب مانده وجه نقد موجود در صندوق یا مانده حساب صندوق در دفتر کل مقایسه شود تا هرگونه اضافه یا کسر صندوق کشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد.

در بسیاری از موسسات مبالغی را هر ماه به صندوقداران به عنوان فوق العاده کسر صندوق پرداخت می کنند و به این ترتیب کسور جزئی صندوق که معمولا ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود. اما با وجود این موسساتی نیز هستند که کسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب (کسور و اضافات صندوق) ثبت می کنند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه موجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

:mega: مثال 2:جمع فروش های نقدی فروشگاه کورش در تاریخ 1388/7/25 مبلغ 4.867.500 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 4.866.000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه فروشگاه کورش.

تاریخ شرح بدهکار بستانکار
88/7/25 صندوق 4,866.000
کسور و اضافات صندوق 1,500
فروش 4,867.500
بابت فروش کالا

:mega: مثال 3: جمع فروش های نقدی فروشگاه کورش در تاریخ 1388/7/26 مبلغ 3.977.400 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 3.979.000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه فروشگاه کورش:

تاریخ شرح بدهکار بستانکار
88/7/26 صندوق 3,979.000
کسور و اضافات صندوق 1,600
فروش 3,977.400
بابت فروش کالا

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود؛ حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه مواجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شود.


تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

ملی کردن بانکداری

خلق پول نوعی رانت (امتیاز ویژه) است و از جهت رانت بودن باید به مصارف عمومی و اولویت‌های ملی رسیده و سودجویی شخصی از محل آن صورت نپذیرد. گرچه بدیهی است هر فرد یا نهاد چه بانک و غیربانک محق‌اند که از موجودی پیشینی پول خود در چارچوب قانون در جهت بیشینه سازی سود شخصی خود بهره گیرند، اما اتکا به خلق پول در تعقیب منافع شخصی چیزی جز خصوصی کردن یک حق عمومی و آشکارترین نوع رانت خواری نیست. لذا حق خلق پول زمانی ملی شده است که هر واحد پول جدیدی که به سیستم وارد شده و بر حجم پایه پولی یا نقدینگی اضافه میکند، صرف اهداف و فعالیت‌هایی شود که ذی نفع آن عموم مردم هستند.

اینکه ساز و کار تحقق این مقصود و حاکم شدن این رویه چگونه باشد، فارغ از نگاه‌های ساده شده به نقش دولت و بخش خصوصی موضوعی مهم و مستلزم طراحی دقیق و عزم ملی برای بازپس‌گیری این حق عمومی است.

به عنوان مثال آیا بانک قدرت خلق پول داشته باشد یا تمام خلق پول جدید توسط بانک مرکزی(حاکمیت) صورت پذیرد؛ یا اینکه عاملیت این فرآیند (نحوه عملگری بانک‌ها) از حیث تصدی دولت یا بخش خصوصی و ترکیب دولت-بازار چگونه باشد، پرسش‌های اساسی است که می بایست با پذیرش این حق عمومی به عنوان پیش فرض مورد مداقه قرار گیردتاریخ : دوشنبه 2 بهمن 1396 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic